Tagged: Tenera auto

Mõned-tehtud-tööd

Mõned tehtud tööd

All mõned viimase aasta projektidest, milledega tegelen või mingil perioodil tegeletud. Pea alati saab digiturunduse esimeskes ülesandeks lihtsa ja funktsionaalse kodulehe tegemine.

Siinkohal rõhutan, et …