Praimingunähtust on laialt uuritud ja saadud tulemused seavad tõsiselt kahtluse alla inimese ettekujutuse endast kui oma otsuste ja valikute teadlikust ja autonoomsest autorist