Käes on KARMA aeg – Facebook on jälle kuum teema

Käes on KARMA aeg - Facebook on jälle kuum teema

Tõenäoliselt hakkavad ka tööandjad palkamisel üha rohkem jälgima, et mida ning kelle suunas tulevane töötaja varasemalt sõna võtnud on. Selles osas on Facebook nüüd kordi parem infoallikas kui Google. Erakontod sisaldavad peaaegu täielikult isiklikke arvamusi, sõnavõtte ja mõttemustreid. Super koht ebameeldivate inimeste väljasõelumiseks. Paras puhastustuli.